วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายปวิน พละชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุมชี้แจงก่อนดำเนินงาน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่วะเด่นชัย พื้นที่ชลประทาน 1,800 ไร่ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานการดำเนินการก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่วะเด่นชัย ให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำได้รับความรู้ สามารถบริหารจัดการกลุ่ม และมีบทบาทในการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ กำนันตำบลแม่วะ ผู้อำนวยการกองช่าง และกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่วะเด่นชัย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
281064 8
2
3
4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
1510267
วันนี้286
สัปดาห์นี้7206
เดือนนี้42954
รวมทั้งหมด1510267
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560