วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การปลูกหญ้าแฝกในงานชลประทาน” ซึ่งจัดโดย สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้หญ้าแฝกในงานชลประทานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมชลประทาน สามารถส่งเสริมและขยายผลการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ นำองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอด และส่งเสริมให้ใช้หญ้าแฝกในเขตชลประทานครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งนี้ มีวิศวกร นักวิชาการเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร และเจ้าหน้าที่  ที่เกี่ยวข้องที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4

110860 8 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
741607
วันนี้18
สัปดาห์นี้6165
เดือนนี้19245
รวมทั้งหมด741607
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560