วันที่ 2 กันยายน 2564 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายศุภชัย พินิจสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างฝายบ้านนาแก้ว - นาแส่ง พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการฝายนาแก้ว-นาแส่ง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

020964 2

4

3

         จากนั้นในช่วงบ่าย นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทุกส่วนโครงการอย่างใกล้ชิด มีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ รายงานแผน/ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/2564 และรายงานปัญหาอุปสรรคให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ให้แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนโครงการ ยึดหลักในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ในส่วนของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการและข้อสั่งการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมาตรการของกรมชลประทานอย่างเคร่งครัด ในช่วงท้าย ประธานในที่ประชุมขอความร่วมมือทุกส่วน โครงการ ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้ผลงานของสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยโครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Video Conference ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน อย่างพร้อมเพรียงกัน

5

6

7

10

11

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
1510267
วันนี้286
สัปดาห์นี้7206
เดือนนี้42954
รวมทั้งหมด1510267
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560