วันที่ 19 เมษายน 2564 นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ โดยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้รายงานสถานการณ์น้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 2 ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนปริมาณฝนในพื้นที่มีฝนตกทั้ง 4 จังหวัด ปริมาณฝนสูงสุดที่อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ประมาณ 28.8 มิลลิเมตร และที่จังหวัดน่าน 3.5 มิลลิเมตร สำหรับสถานการณ์การระบายน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่าง เมื่อวันที่ 6 - 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปริมาณน้ำที่ส่งไปเป็นไปตามที่กำหนดไว้ มีรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4

190464 2

2

3

4

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
1611739
วันนี้638
สัปดาห์นี้3519
เดือนนี้11090
รวมทั้งหมด1611739
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560