วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก และคณะ ร่วมเปิดบานระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลม เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างจังหวัดลำปางและจังหวัดตาก มีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ร่วมกันเปิดบานระบาย ณ เขื่อนกิ่วลม ตำบลบ้านแลง จังหวัดลำปาง
          เขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง จะระบายน้ำจำนวน 15 ล้านลูกบาศก์เมตร ระหว่างวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 เพื่อช่วยเหลือราษฎรลุ่มน้ำวังตอนล่างที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลำปาง 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเกาะคา อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน อำเภอแม่พริก และจังหวัดตาก 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสามเงา อำเภอบ้านตาก ซึ่งจังหวัดลำปาง ได้ประกาศให้ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ ที่อยู่สองฝั่งลำน้ำวัง เตรียมความพร้อมรับน้ำ โดยขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ พืชผลทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ออกจากลำน้ำวัง ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 6 เมษายน 2564 และปิดประตูน้ำทุกแห่งที่อยู่ระหว่างเส้นทางน้ำ และจะเริ่มสูบน้ำได้ตามวัน เวลา ที่ทางชลประทานจะประกาศให้ทราบ โดยสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และรถแห่ประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบปริมาณน้ำตามจุดตรวจวัดตลอดแม่น้ำวัง เพื่อให้น้ำเดินทางถึงพื้นที่เป้าหมาย สามารถบรรเทาและแก้ไขปัญหาของราษฎรได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
070464 1
2
3
4
5
6
11
12

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
939763
วันนี้436
สัปดาห์นี้4631
เดือนนี้15348
รวมทั้งหมด939763
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560