วันที่ 5 เมษายน 2564 ดร.สมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุ อสมท เพื่อชุมชน คลื่น FM 99.0 MHz ในประเด็น “เขื่อนกิ่วลม ระบายน้ำช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่าง” โดยผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา เผยว่า ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว มีปริมาณใกล้เคียงกัน ยังไม่มีประกาศภัยแล้งในปีนี้ ในส่วนของปริมาณฝน จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ไว้ว่าในปีนี้ ปริมาณฝนโดยเฉลี่ยมากกว่าค่าปกติ 5-7 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่าง มีพื้นที่ตั้งแต่อำเภอเกาะคา เถิน สบปราบ และแม่พริก ไปจนถึงเขตจังหวัดตาก ในทุกปีช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้ง จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และในปีนี้จังหวัดตากขอให้จังหวัดลำปาง ทำการระบายน้ำจากเขื่อนกิ่วลมไปช่วยเหลือพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างในเขตจังหวัดตาก ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำไว้แล้ว โดยเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา ได้ทำการระบายน้ำจำนวน 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปีนี้ได้เตรียมการระบายเพิ่มขึ้นอีก 5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อให้น้ำเดินทางไปถึงพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งปริมาณน้ำจำนวนนี้อยู่ในแผนบริหารจัดการน้ำที่จะระบายในช่วงสงกรานต์ เพื่อผลักดันน้ำเสีย รักษาระบบนิเวศในลำน้ำ รวมปริมาณน้ำที่จะระบายทั้งสิ้น 15 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ มติในที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ให้เริ่มระบายน้ำตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 โดยสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือราษฎรริมสองฝั่งลำ น้ำวัง ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ สัตว์เลี้ยง ออกจากลำน้ำวัง เพื่อป้องกันความเสียหาย และปิดประตูน้ำทุกแห่งที่อยู่ระหว่างเส้นทางน้ำ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้น้ำเดินทางไปถึงพื้นที่เป้าหมาย และจะเริ่มสูบน้ำจากแม่น้ำวังได้ ตามวัน เวลา ที่ทางชลประทานจะประกาศให้ทราบ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากราษฎรเป็นอย่างดี ไม่มีการสูบน้ำระหว่างทาง ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงท้าย ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ขอความร่วมมือประชาชนระมัดระวังบุตรหลานในการเล่นน้ำ เมื่อทำการระบายน้ำจะทำให้ระดับน้ำในบางพื้นที่ สูงขึ้นเกือบ 2 เมตร อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
060464 1
2
3
4
5
6
7

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
939794
วันนี้467
สัปดาห์นี้4662
เดือนนี้15379
รวมทั้งหมด939794
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560