วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดตาก โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตาก แจ้งขอให้สำนักงานชลประทานที่ 2 พิจารณาเพิ่มการระบายน้ำให้เดือนละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2564 เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมน้ำประมาณ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับการอุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศลุ่มน้ำวังตอนล่างในพื้นที่จังหวัดตาก รวม 6 ตำบล อำเภอสามเงาและอำเภอบ้านตาก ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ชี้แจงแผนเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาดังกล่าวไว้ประมาณ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดือนเมษายน อย่างไรก็ตามหากมีความจำเป็นที่จะปรับแผนการส่งน้ำต้องทำการประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำกิ่วลม-กิ่วคอหมา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน ในเบื้องต้นแล้ว สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้แจ้งรายงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้รับทราบแล้ว มีหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

220264 1

2

3

4

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
896861
วันนี้458
สัปดาห์นี้2210
เดือนนี้2403
รวมทั้งหมด896861
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560