วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 มี นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายสุนทร คำศรีเมือง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ รวมถึงรับทราบคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการรวมถึงนโยบายเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ มีส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

190264 1

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

8 resize

9 resize

10 resize

11 resize

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
896888
วันนี้485
สัปดาห์นี้2237
เดือนนี้2430
รวมทั้งหมด896888
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560