วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทานเป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ โดยนายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ได้รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 2 ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในภาพรวมอยู่ในภาวะปกติ มีผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งรวม 122,700 ไร่ ซึ่งมากกว่าแผนประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ โดยพื้นที่ที่มากกว่าแผนนั้นเป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น บ่อปลา บ่อกุ้ง ส่วนผลการเพาะปลูกข้าวนาปรังยังคงน้อยกว่าแผน พร้อมทั้งรายงานในเบื้องต้นให้ที่ประชุมทราบ กรณีสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ขอให้ระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำกิ่วลม เพื่อช่วยเหลือภาวะขาดแคลนน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค และการเกษตร ในพื้นที่แม่น้ำวังตอนล่างเขตจังหวัดตาก ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1 ได้มีหนังสือเชิญให้สำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดตาก ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่จะถึงนี้ เพื่อร่วมหารือในประเด็นดังกล่าว หากผลการประชุมเป็นประการใด จะรายงานให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป มีหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

150264 1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
896870
วันนี้467
สัปดาห์นี้2219
เดือนนี้2412
รวมทั้งหมด896870
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560