วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มี นายประยูร เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ โดยสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้เขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา มีปริมาณน้ำเพียงร้อยละ 53 ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้น้ำในช่วงฤดูฝนนี้อีก 25 ล้านลูกบาศก์เมตร และคาดว่าต้นฤดูแล้งจะมีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 50 ส่วนพื้นที่ที่น้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำน้อย โครงการชลประทานที่เกี่ยวข้องได้ออกชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้กับราษฎร กลุ่มผู้ใช้น้ำ ไม่ให้มีการปลูกข้าวนาปรัง ทั้งนี้ เขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมาคาดว่าจะไม่ส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก จึงได้จัดการประชุมใหญ่ให้แก่ราษฎร กลุ่มผู้ใช้น้ำ อีกครั้งในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ สำหรับสถานการณ์น้ำสำนักงานชลประทานที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4

261063 1

2

3

4

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
954547
วันนี้338
สัปดาห์นี้3681
เดือนนี้5750
รวมทั้งหมด954547
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560