วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเขตสำนักงานชลประทานที่ 2 ในรอบ 7 วันที่ผ่านมา ฝนตกสูงสุดที่อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง จำนวน 185.9 มิลลิเมตร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 73.2 มิลลิเมตร อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 215 มิลลิเมตร อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 88.3 มิลลิเมตร ข้อมูลย้อนหลัง 3 วัน ปริมาณฝนเริ่มลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 15 - 20% ที่จังหวัดลำปางมีฝนตกสะสม 15 มิลลิเมตร จังหวัดพะเยา 2.6 มิลลิเมตร จังหวัดเชียงราย 0.2 มิลลิเมตร ปริมาณน้ำฝนสะสม 28 มิลลิเมตร สภาพน้ำไหลลงอ่างในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในรอบ 7 วันที่ผ่านมา เขื่อนกิ่วลมมีปริมาณน้ำไหลเข้า 10.24 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกิ่วคอหมามีปริมาณน้ำไหลเข้า 2.64 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมมีปริมาณน้ำไหลเข้าสะสม 12.8 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในเขตสำนักงานชลประทานที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 - 11 ตุลาคม 2563 จังหวัดลำปาง 29 แห่ง มีปริมาณน้ำไหลเข้าสะสม 4.32 ล้านลูกบาศก์เมตร จังหวัดพะเยา จำนวน 3 อ่าง มีปริมาณน้ำไหลเข้าสะสม 0.46 ล้านลูกบาศก์เมตร จังหวัดน่าน 5 อ่าง มีปริมาณน้ำไหลเข้าสะสม 8.42 ล้านลูกบาศก์เมตร จังหวัดเชียงราย 4 อ่าง มีปริมาณน้ำไหลเข้าสะสม 4.27 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนผลเพาะปลูกฤดูฝนมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 708,614 ไร่ ตอนนี้เพาะปลูกเต็มพื้นที่หมดแล้ว สถานการณ์น้ำในภาพรวมของสำนักงานชลประทานที่ 2 อยู่ในเกณฑ์ปกติ มีหัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4

121063 1

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
954516
วันนี้307
สัปดาห์นี้3650
เดือนนี้5719
รวมทั้งหมด954516
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560