วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เดินทางมากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสำนักงานชลประทานที่ 2 เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสมาทำหน้าที่รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมติดตามแผนงานปี 2564 และการก่อหนี้ผูกพันปี 2564 พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประธานจะมาปฏิบัติงานที่สำนักงานชลประทานที่ 2 ในวันพุธ - พฤหัสบดี การรักษาราชการแทนขอให้ดำเนินการตามคำสั่งกรมที่ ข 819/2558 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1-17 จะไม่มีการดำเนินการโยกย้ายอัตรากำลังเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งจะให้มีการประชุมประจำเดือนสัญจร เพื่อพบปะเจ้าหน้าที่เขตจังหวัดน่าน พะเยา และเชียงราย ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีความรักความสามัคคี เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนงานให้ประสบความสำเร็จ มีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563/2564 รายงานสถานการณ์น้ำให้ที่ประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมเน้นย้ำให้ทุกส่วน โครงการ ตรวจสอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบอย่างเคร่งครัดต่อไป มีรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4

091063 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
1000540
วันนี้232
สัปดาห์นี้3762
เดือนนี้22808
รวมทั้งหมด1000540
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560