วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายสุนทร คำศรีเมือง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายนิธินันท์ คชทโรภาส ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย และนายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา เข้าร่วมการตรวจติดตามการประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ขั้นตอนที่ 2 ผลงาน “การบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน ณ ฝายแม่ลาวฝั่งขวา จังหวัดเชียงราย” เพื่อร่วมประกวดรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภทรางวัลเลื่องลือขยายผล (Participation Expanded) พร้อมทั้งร่วมลงพื้นที่บริเวณอาคารอัดน้ำร่องลึก และกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิล ซอย 5L-RMC ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นผู้ตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน และมีกลุ่มบริหารการใช้น้ำ เกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เข้าร่วมการประเมิน ณ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งผลงาน “การบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน ณ ฝายแม่ลาวฝั่งขวา จังหวัดเชียงราย” ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นตอนที่ 1 มาแล้ว และเป็นผลงานที่มีต้นแบบจาก“โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โครงการอ่างเก็บน้ำดอยงู จังหวัดเชียงราย” ที่เคยได้รับรางวัลเลิศรัฐระดับดีเด่น ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ได้นำมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่ใหม่ ซึ่งกรมชลประทานได้ให้ความสำคัญในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์และเป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กร ที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกรมชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป

260663 4

2

3

4

5

6

7

8

11

12

13

15

18

19

20

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
670107
วันนี้1129
สัปดาห์นี้2370
เดือนนี้10427
รวมทั้งหมด670107
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560