วันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงเพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพย์สินและการบันทึกบัญชีตามข้อสังเกตหรือรายงานข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มีนายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุ กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจ การดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสินทรัพย์และการบันทึกบัญชี ตามข้อสังเกตหรือรายงานข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน หัวหน้างานพัสดุ หัวหน้างานการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสินทรัพย์และการบันทึกบัญชี ให้เป็นไปตามข้อสังเกตหรือรายงานข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

250663 4

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
670042
วันนี้1064
สัปดาห์นี้2305
เดือนนี้10362
รวมทั้งหมด670042
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560