วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นางสาวธัญญาพร ใยบัณฑิตย์ หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานกาณ์น้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลำปาง ปี 2563 ครั้งที่ 11/2563 มีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาลจากทุกกระทรวงและกรมที่เกี่ยวข้อง และรับทราบข้อเท็จจริงในพื้นที่ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการประเมิน วิเคราะห์ และนำเสนอวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลำปาง มีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

150563 5

2

3

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
643241
วันนี้849
สัปดาห์นี้8110
เดือนนี้8569
รวมทั้งหมด643241
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560