วันที่ 14 มกราคม 2563 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดลำปาง ปี 2563 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง (ฝายหลวงสบอาง) ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

          ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้บรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในจังหวัดลำปาง อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัด ได้แก่ เขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา มีปริมาณน้ำรวมในปีที่ผ่านมา 250 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปีนี้ปริมาณน้ำรวมทั้งสองอ่าง 150 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้ว 100 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยปีที่แล้วมีพื้นที่การเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานประมาณ 60,000 ไร่ และการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในปีนี้ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามีน้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ให้เกษตรกรในพื้นที่ ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย โดยมีแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานในปีนี้ประมาณ 40,000 กว่าไร่ และได้สำรองน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปาส่วนภูมิภาคในจังหวัดลำปาง เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้อุปโภค-บริโภคในเขตเมืองลำปาง มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ของลุ่มน้ำวัง ควบคุมการปิดกั้นทางน้ำชลประทาน เฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียลงในแหล่งน้ำชลประทานในเขตที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำน้ำ และเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้ความช่วยเหลือกรณีมีการร้องขอจากราษฎรอีกทั้งจะบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่ให้เพียงพอและเป็นไปตามแผนที่วางไว้

          ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อประชาชนในจังหวัดลำปาง มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค-บริโภค ซึ่งจังหวัดลำปาง มีแผนแก้ไขปัญหาในระยะสั้น ระยะยาว เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และยืนยันว่าจะดูแลประชาชนในจังหวัดลำปางให้ดีที่สุดต่อไป

 

140163 9 resize

2 resize

3 resize

4 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
691937
วันนี้1075
สัปดาห์นี้2320
เดือนนี้4677
รวมทั้งหมด691937
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560