วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ เดินทางลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา มีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุป โดยในช่วงเช้า องคมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ และพบปะราษฎรในพื้นที่ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยาที่มาให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก         

          โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้ารับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมอบให้กรมชลประทานพิจารณาความพร้อม เมื่อปี 2542 ซึ่งกรมชลประทานได้เร่งรัดกระบวนการเตรียมความพร้อมในการจัดหาที่ดิน ปี 2561 ควบคู่กับการสำรวจ ออกแบบ วางแผน โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ปี พ.ศ. 2562-2565 ลักษณะเป็นเขื่อนดินชนิด Zone Type ขนาดทำนบดิน 8.00 เมตร ยาว 508.00 เมตร สูง 27.00 เมตร ความจุอ่างเก็บน้ำระดับเก็บกักประมาณ 10.07 ล้านลูกบาศก์เมตร มีอาคารประกอบอาคารระบายน้ำล้น แบบ Side Channel Spillway และท่อส่งน้ำลงลำน้ำเต็มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร สามารถเก็บกักน้ำและส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานของฝายทดน้ำเดิม 11 แห่ง พื้นที่ 6,260 ไร่ และพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ 6,340 ไร่ ด้วยระบบท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร รวมพื้นที่ชลประทานทั้งสิ้น 12,600 ไร่ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จราษฎรในพื้นที่จะมีน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคพอเพียง ทำให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น ลดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนต่อไป

           ต่อมาในช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้า อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา รับฟังบรรยายสรุป เยี่ยมชมการดำเนินโครงการและพบปะราษฎรพร้อมมอบถุงพระราชทาน จำนวน 109 ราย ให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

221162 3

2

4

5

6

7

8

9

10

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
668161
วันนี้698
สัปดาห์นี้424
เดือนนี้8481
รวมทั้งหมด668161
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560