วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ เดินทางลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา มีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา         

           รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งได้มีราษฎรทูลเกล้าขอพระราชทาน ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำร่องส้าน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยาทรงมีพระราชดำริให้พิจารณาโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก และฝายทดน้ำ ตามลำน้ำสาขาลุ่มน้ำลาว กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานพะเยา ได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 37 ปี

          สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ขนาดทำนบดินกว้าง 6.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร สูง 14.00 เมตร ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 6,300,000 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำเก็บกักสูงสุด 825,000 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำเก็บกัก 700,000 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำต่ำสุด 50,000 ลูกบาศก์เมตร หลังจากก่อสร้างเสร็จ สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่โครงการในฤดูฝน3,000 ไร่ และฤดูแล้ง 2,000 ไร่ เกษตรกรตำบลป่าซาง 5 หมู่บ้าน และเกษตรกรตำบลป่าสัก 8 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 893 ครัวเรือน ได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำเพื่อทำการเกษตร และเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการอุปโภค-บริโภค ปัจจุบันมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไฟตามพระราชดำริ ตามรูปแบบของกรมชลประทาน เป็นกลุ่มพื้นฐาน 18 กลุ่ม มี สมาชิก 401 ราย

          จากนั้น องคมนตรี ได้พบปะราษฎรในพื้นที่ที่มาให้การต้อนรับ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

211162 5

2

3

4

5

6

7

8

9

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
668211
วันนี้748
สัปดาห์นี้474
เดือนนี้8531
รวมทั้งหมด668211
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560