วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดี กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมชลประทาน ตามแนวทาง RID No.1 ได้แก่ การเร่งรัดการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ การปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนงานและงบประมาณทั้งระบบ การเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการนำเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน และดำเนินการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการบริหารงบประมาณ ปี 2563 ต่อไป มีรองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารกรมชลประทานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน

211062 3

2

3

4

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
642346
วันนี้1775
สัปดาห์นี้7215
เดือนนี้7674
รวมทั้งหมด642346
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560