วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง แนวทางการปฏิบัติและวางระบบการรายงานผลการปฏิบัติ ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและการบริหารจัดการคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศ และการเกษตร ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เนื่องจากอิทธิพลพายุ ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดอุทกภัย น้ำท่วมขัง และน้ำรอการระบายในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดมลภาวะทางน้ำ กรมชลประทาน จึงได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก พิจารณาดำเนินการวางแผนปฏิบัติและวางระบบการรายงานผลการปฏิบัติ อาทิ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและประสานการปฏิบัติ เพื่อบริหารจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่น้ำท่วมขัง น้ำรอการระบาย ทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวางแผนการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ การกำหนดดัชนีตัวชี้วัดคุณภาพน้ำ จุดเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพ การแจ้งเตือน การรายงานผล และวางแผนประสานการปฏิบัติ เพื่อให้ การบริหารจัดการคุณภาพน้ำในกรณีที่มีความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

161062 3

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
645138
วันนี้240
สัปดาห์นี้10007
เดือนนี้10466
รวมทั้งหมด645138
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560