วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง พร้อมด้วย นายศราวุฒิ โลหะโชติ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 ดำเนินการส่งมอบงานโครงการฝายห้วยเตียพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก รับไปดูแลและบำรุงรักษา มีนายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการส่งมอบ สำหรับฝายห้วยเตียพร้อมระบบส่งน้ำ เริ่มก่อสร้าง เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ.2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับ การอุปโภคบริโภคและการเกษตร ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ของราษฎรในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง สามารถช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่ได้ จำนวน 252 ครัวเรือน อีกทั้งช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ จำนวน 1,500 ไร่ ฤดูแล้ง 700 ไร่ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่โครงการ บรรเทาภัยแล้ง และช่วยเหลือราษฎรด้านเกษตรกรรม และการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ ให้มีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปี

021062 4

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
741670
วันนี้81
สัปดาห์นี้6228
เดือนนี้19308
รวมทั้งหมด741670
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560