วันที่ 8 กรกฏาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักชลประทานที่ 2 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ซึ่งจังหวัดลำปาง ได้กำหนดจัดให้มีพิธีเวียนเทียนเพื่อให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดลำปางร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ พระอารามหลวงวัดบุญวาทย์วิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

1

2

IMG 2666

IMG 2676

IMG 2677

IMG 2678

IMG 2682

IMG 2683