วันที่ 11 กันยายน 2562 สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุม 300 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน มีนางสาววรรณา ศศิโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สามารถปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแนวทางการปฏิบัติงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา มีผู้อำนวยโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากส่วน/โครงการ ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

110962 3 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
645149
วันนี้251
สัปดาห์นี้10018
เดือนนี้10477
รวมทั้งหมด645149
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560