วันที่ 6 กันยายน 2562 นายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และรับฟังบรรยายสรุป มี นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย และคณะ ให้การต้อนรับ โดย นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย บรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแงะพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโครงการที่ราษฎรบ้านเวียงหมอก ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร ซึ่งได้ถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำในพื้นที่บ้านเวียงหมอก เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 ต่อมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแงะพร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ซึ่งกรมชลประทานได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ.2561 ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 98% และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกฤดูฝน 1,000 ไร่ ฤดูแล้ง 800 ไร่ เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการอุปโภค บริโภค ของราษฎรบ้านเวียงหมอก จำนวน 340 ครัวเรือน จากนั้น ได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกร ร่วมปลูกต้นไม้ และร่วมปล่อยปลาในอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแงะ ร่วมกับส่วนราชการและราษฎรในพื้นที่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ

          ต่อมา องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ข้าวต้มท่าสุดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มี นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย บรรยายสรุป สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ข้าวต้มท่าสุด เป็นโครงการตามความเร่งด่วนของราษฎรตำบลนางแล และตำบลแม่ข้าวต้ม จำนวน 9 หมู่บ้าน ที่พิจารณาเห็นว่า หากก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นที่บริเวณหมู่ที่ 10 ตำบลนางแล ราษฎรทั้ง 9 หมู่บ้าน จะสามารถใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำร่วมกัน ทั้งในด้านการเกษตร สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง รวมทั้ง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาทำให้ราษฎรในพื้นที่ มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการพระราชดำริ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2533 และก่อสร้างโดยกรมชลประทานแล้วเสร็จเมื่อปีงบประมาณ 2538 เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม จำนวน 1,800 ไร่ เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ของราษฎรตำบลนางแลและตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทั้ง 9 หมู่บ้าน จำนวน 2,262 ครัวเรือน จากนั้นได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกร พร้อมทั้ง เยี่ยมชมโครงการ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ข้าวต้ม ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

060962 9 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

10 resize

15 resize

16 resize

17 resize

18 resize

19 resize

20 resize

22 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
645138
วันนี้240
สัปดาห์นี้10007
เดือนนี้10466
รวมทั้งหมด645138
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560