วันที่ 19 สิงหาคม 2562 สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการล้างบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง คงค้างในระบบ GFMIS ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุม 300 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน ชั้น 3 กรมชลประทาน สามเสน มีนายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุ เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงซักซ้อม ความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการล้างบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง ให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความถูกต้องเป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

190862 01

190862 1

2

3

4

5

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
470080
วันนี้141
สัปดาห์นี้1672
เดือนนี้15321
รวมทั้งหมด470080
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560