วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทานและคณะ ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) เวทีที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บบ้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน มีนายศุภชัย พินิจสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม เข้าร่วมประชุมและร่วมลงพื้นที่เพื่อจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่ให้ครอบคลุมโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติและศูนย์ราชการต่างๆ ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภค – บริโภคในฤดูแล้ง มีผู้เชี่ยวชาญด้านวางโครงการนำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ ลักษณะโครงการที่สำคัญ แผนการดำเนินการโครงการ และผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมนำเสนอขอบเขตแนวทางการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ตอบข้อซักถาม เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการศึกษาโครงการต่อไป

050762 2

2

3

4

5

6

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
691971
วันนี้1109
สัปดาห์นี้2354
เดือนนี้4711
รวมทั้งหมด691971
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560