วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน พร้อมด้วย นายสมบัติ แปงมูล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ให้การต้อนรับ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมลงพื้นที่ หมู่ที่ 2,4,7,8 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เพื่อจัดหาแหล่งน้ำตามความต้องการของราษฎร ในพื้นที่ที่มีการร้องขอแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม จากนั้นได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน เพื่อนำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

050762 6

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
702404
วันนี้77
สัปดาห์นี้3148
เดือนนี้15144
รวมทั้งหมด702404
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560