วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 มอบหมายให้ นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ    รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยนายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา และผู้แทนโครงการชลประทานลำปาง ร่วมกิจกรรมสื่อสัญจรการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำวัง ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ประตูระบายน้ำแม่น้ำบ้านวังยาว จังหวัดลำปาง ณ เขื่อนกิ่วคอหมา พร้อมนำสื่อมวลชนในพื้นที่ เข้าเยี่ยมชมหัวงานกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง เมื่อปี พ.ศ.2550   ได้มีการร้องขอฝายกั้นแม่น้ำวัง พร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ในบริเวณตำบลแม่กัวะ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร

        เมื่อปี พ.ศ.2553 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน จัดทำแผนพัฒนาการ ชลประทานระดับลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบลุ่มน้ำวัง พบว่าในพื้นที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง มีเพียงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กประเภทอ่างเก็บน้ำและสถานีสูบน้ำเท่านั้น และยังพบว่าในพื้นที่จังหวัดลำปางยังมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการชลประทานได้ โดยการก่อสร้างโครงการประเภทประตูระบายน้ำเพื่อยกระดับน้ำและผันน้ำเข้าระบบส่งน้ำทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ซึ่งจุดที่ตั้งโครงการที่เหมาะสมคือ บริเวณบ้านอ้อ ตำบลแม่กัวะ ตำบลนายาง และตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง

        ดังนั้น ปี พ.ศ. 2558 กรมชลประทานจึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่น้ำบ้านวังยาว อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนกลาง และสนับสนุนให้กับสถานีสูบน้ำเดิมจำนวน 8 สถานี โดยมีแผนก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพิ่มอีกจำนวน 5 สถานี เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอในฤดูฝนและฤดูแล้ง อีกทั้ง ยังสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานในฤดูฝน เพิ่มขึ้นเป็น 18,000 ไร่ สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทำการเกษตร การอุปโภคบริโภค ให้แก่ราษฎรที่อยู่ในตำบลแม่กัวะ ตำบลนายาง และตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

300660 8

2

3

4

5

6

7

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
743128
วันนี้155
สัปดาห์นี้7686
เดือนนี้20766
รวมทั้งหมด743128
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560