วันที่ 23 เมษายน 2562 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ช่อง NBT เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสำนักงานชลประทานที่ 2 กับสถานการณ์น้ำ และปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ปัจจุบัน ปีนี้มีปริมาณฝนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปี 2561 ทำให้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำถึงร้อยละ 80 และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีปริมาณน้ำร้อยละ 60-70 ซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการน้ำ และไม่มีเกิดภาวะภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดลำปาง อย่างไรก็ตามสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้เตรียมความพร้อมโดยเตรียมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน และเครื่องสูบน้ำสำรองไว้ จำนวน 35 เครื่อง เพื่อรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำไว้อย่างรัดกุม เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ขอความร่วมมือจากเกษตรกรและประชาชน ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน ทั่วถึงทุกภาคส่วนต่อไป

230462 7

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
668226
วันนี้763
สัปดาห์นี้489
เดือนนี้8546
รวมทั้งหมด668226
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560