วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 โดยประธานได้เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล และเป้าหมายกรมชลประทาน พร้อมทั้ง กำชับให้ทุกส่วน โครงการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเคร่งครัด ในส่วนของงานตามภารกิจของกรมชลประทาน ควรให้ความสำคัญเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2560 และการบริหารจัดการน้ำให้มีการติดตามการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ในที่ประชุม ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ได้รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ให้ที่ประชุม ได้ทราบ ในช่วงท้าย นายสายัณห์ ลังกาพินธุ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเช่าเครื่องจักรกล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบต่อไป

280660 9

2

3

4

5

6

7

8

9

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
743132
วันนี้159
สัปดาห์นี้7690
เดือนนี้20770
รวมทั้งหมด743132
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560