วันที่ 2 เมษายน 2562 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำที่ 1 หลังศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมร่วมกล่าวปฏิญาณ เราทำความดี ด้วยหัวใจ อย่างพร้อมเพรียงกัน

020462 3

2

3

4

5

6

7

8

9