วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในประเด็น “สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำจังหวัดลำปาง และการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562” สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน จังหวัดลำปาง มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่กรมชลประทานดูแล จำนวน 2 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การประมาณ 172 ล้านลูกบาศก์เมตร แหล่งน้ำขนาดกลาง จำนวน 28 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การประมาณ 66 ล้านลูกบาศก์เมตร และแหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวน 101 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การประมาณ 28 ล้านลูกบาศก์เมตร และคาดว่าในพื้นที่จังหวัดลำปางจะไม่เกิดสถานการณ์ภัยแล้ง เนื่องจากแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีปริมาณน้ำค่อนข้างมาก ส่วนแหล่งน้ำขนาดเล็กบางแห่งที่มีปัญหาปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยนั้น ทางกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ได้ร่วมกันบริหารจัดการน้ำโดยการงดทำนาปรัง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค โดยสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ส่งเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยแล้ว จำนวน 19 เครื่อง พร้อมทั้งมีการเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำสำรองไว้อีก จำนวน 21 เครื่อง และรถบรรทุกน้ำ 7 คัน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าให้การช่วยเหลือทันทีหากมีการร้องขอ สำหรับปริมาณน้ำในเขื่อนกิ่วคอหมา มีน้ำอยู่ที่ 118 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกิ่วลมมีน้ำอยู่ที่ 64 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอที่จะจัดสรรน้ำบางส่วนสนับสนุนเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ขอความร่วมมือให้ประชาชนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อบริหารจัดการน้ำไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนต่อไป

270362 6 resize

2 resize

3 resize

4 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
702440
วันนี้113
สัปดาห์นี้3184
เดือนนี้15180
รวมทั้งหมด702440
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560