วันที่ 22 มีนาคม 2562 นางวาสนา การสมดี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่งานพัสดุ เพื่อเร่งงานตามนโยบายกรมชลประทาน และงานพัสดุในส่วนที่สำนักงานชลประทานที่ 2 รับผิดชอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้ง รับทราบปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีหัวหน้างานพัสดุ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดงานพัสดุ สำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4

220362 9

2

3

4

5

6

7

8

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
702414
วันนี้87
สัปดาห์นี้3158
เดือนนี้15154
รวมทั้งหมด702414
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560