วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 มอบหมายให้ นายวรเทพ วัฒนวิเชียร หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรณี นายเจริญ กระทาง ประธานเหมืองฝายแม่เย็น และราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 15 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำฝายแม่เย็น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จากนั้นในช่วงบ่าย ได้ร่วมประชุมพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายสงวน ปัญญาใส ราษฎรบ้านปงเตา หมู่ที่ 12 ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายทุ่งปงเตาพร้อมระบบส่งน้ำ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา พร้อมทั้งลงสำรวจพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา ตรงตามความต้องการ ของราษฎรต่อไป

200362 3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
772750
วันนี้827
สัปดาห์นี้687
เดือนนี้18570
รวมทั้งหมด772750
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560