วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวง ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มีนายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ สำหรับสถานการณ์น้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 2 ณ ปัจจุบันมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่อยู่ในเขตจังหวัดลำปาง ปริมาณน้ำต่ำกว่าร้อยละ 30 จำนวน 4 แห่ง แต่อ่างทั้ง 4 แห่งนั้น ไม่มีแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง มีเพียงน้ำที่ต้องใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคเป็นหลัก และไม่มีผลกระทบเรื่องการขาดแคลนน้ำ ส่วนการเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้เตรียมรถยนต์บรรทุกน้ำไว้ 4 คัน เครื่องสูบน้ำ 51 เครื่อง กระจายไป 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง และจังหวัดน่าน ปัจจุบันยังไม่มีการร้องขอ เพื่อส่งไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแต่อย่างใด ทั้งนี้ประธานในที่ประชุม ได้เน้นย้ำให้ทุกสำนักงานชลประทาน โดยเฉพาะโครงการชลประทานจังหวัด ให้ความร่วมมือกับคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อพก.) เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมทั้งรายงานกรมให้ทราบ เพื่อจะได้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิดต่อไป

 180362 6

2

3

4

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
772750
วันนี้827
สัปดาห์นี้687
เดือนนี้18570
รวมทั้งหมด772750
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560