วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ ฝายแม่งามพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และร่วมวางแผนในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ณ บริเวณโครงการก่อสร้าง ฝายแม่งามพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ 4 บ้านสันต้นแฟน ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

040362 4

2

3

4

5