วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดเชียงราย โดยมีนายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านแผนงานและโครงการ) กรมชลประทาน และนายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมรับเสด็จ ณ โครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล อำเภอแม่ฟ้าหลวง จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรการปลูกผักในโรงเรือน พร้อมทั้งทรงเยี่ยมกลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัย ณ บ้านนางเสาร์คำ สามารถ บ้านเลขที่ 415 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน และเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อำเภอแม่สาย จากนั้นในช่วงบ่าย เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” และศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในการนี้ นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านแผนงานและโครงการ) กรมชลประทาน กราบบังคมทูลรายงาน โครงการพัฒนาเกษตรแม่สาย ซึ่งเป็นโครงการขนาดกลางประเภทรับน้ำนองจากลำนำแม่สาย มีนายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย และนายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกัน

130262 3

2

3

45

6

7

8

9

10

11

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
743148
วันนี้175
สัปดาห์นี้7706
เดือนนี้20786
รวมทั้งหมด743148
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560