วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาพร้อมด้วยนายนพดล กันทะธง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ และนายคณาพล เตชะราช เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามนโยบาย RID No.1 เพื่อสร้างความเข้าใจการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทำความเข้าใจด้านการขับเคลื่อนองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) และอาสาสมัครชลประทาน โดยมี นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน

 

120262 1

2

3

4