วันที่ 8 มกราคม 2562 นายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันสาธิต และการจัดทำแปลงเรียนรู้ ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เห็นถึงความสำคัญของการปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้เพียงพอกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และให้เกษตรกรมีรายได้ อาชีพที่มั่นคงยั่งยืน จากกิจกรรมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนาปรัง มีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 15 ร่วมลงพื้นที่พบปะเกษตรกร นางสาวรฌกร สงวนพงศ์ นายอำเภอวังเหนือ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมเปิดงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ แปลงสาธิตและแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังนา หมู่ที่ 9 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

080162 4

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
468253
วันนี้508
สัปดาห์นี้4291
เดือนนี้13494
รวมทั้งหมด468253
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560