วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2561 เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ความก้าวหน้าการดำเนินงานของทุกส่วน โครงการ โดยประธานได้กล่าวเปิดการประชุมพร้อมกับกล่าวตอนรับ นายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 อย่างเป็นทางการ และแสดงความยินดีกับ นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงรายคนใหม่ ในที่ประชุมประธานได้เน้นย้ำให้   ทุกส่วน โครงการ วางแผนการทำงานตั้งแต่ต้นปีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานตามนโยบายของกรมชลประทาน ขอให้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด อีกทั้งงานด้านเอกสารให้ปฏิบัติตามระเบียบเพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ มีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

171261 5 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

10 resize

11 resize

12 resize

13 resize

14 resize

15 resize

16 resize

17 resize

18 resize

21 resize

22 resize

23 resize

24 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
691937
วันนี้1075
สัปดาห์นี้2320
เดือนนี้4677
รวมทั้งหมด691937
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560