วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ดร.ทองเปลว​ กองจันทร์​ อธิบดีกรมชลประทาน​ พร้อมด้วย​ ดร.ทวี​ศักดิ์​ ธนเดโชพล​ รองอธิบดี​ฝ่าย​บ​ำ​รุ​ง​รักษา​ นาย​สัญญา​ แสงพุ่ม​พงษ์​ ผู้อำนวยการสำนัก​บริหาร​จัดการ​น้ำและอุทกวิทยา​ นายปรีชา​ จาน​ทอง​ ผู้อ​ำ​น​ว​ยการสำ​นักงาน​ชลประทาน​ที่​ 2 พร้อมด้วย นายนพดล ใจธรรม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พล.อ.​ประยุทธ์​ จันทร์​โอชา​ นายก​รัฐมนตรี​ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในจังหวัดพะเยา และสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน จากอธิบดีกรมชลประทาน ในส่วนของกรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงประตูระบายน้ำกว๊านพะเยา โดยก่อสร้างฝายพับได้เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ จากระดับที่สามารถกักเก็บน้ำได้ ปริมาณความจุ 33.84 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มระดับใหม่อีก 1 เมตร ทำให้มีความจุเพิ่มขึ้นเป็น 55.65 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นอีก 21.81 ล้านลูกบาศก์เมตร และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จเกิดประโยชน์ด้านการเกษตรในฤดูฝนและฤดูแล้ง สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ตลอดจนเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา ส่งผลทำให้กว๊านพะเยามีความสวยงามปริมาณน้ำไม่มีปัญหาในช่วงฤดูแล้ง อีกทั้ง นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ให้นโยบาย Thailand 4.0 ประสบผลสำเร็จ ช่วยขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม ณ บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา​

291061 5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

IMG 1819 resize

IMG 1907 resize

IMG 1951 resize

IMG 2869 resize

IMG 2880 resize

IMG 2881 resize

IMG 2900 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
741615
วันนี้26
สัปดาห์นี้6173
เดือนนี้19253
รวมทั้งหมด741615
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560