วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มี นายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ สำหรับสถานการณ์น้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 2 ปัจจุบัน อยู่ในเกณฑ์ปกติ อ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีน้ำน้อยกว่า 30% ในเขตจังหวัดลำปาง มีเพียง 1 แห่ง คืออ่างเก็บน้ำแม่พริก อำเภอแม่พริก สำหรับการดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้แจ้งให้ทุกโครงการดำเนินการแล้ว ทั้งนี้ ประธานที่ประชุม ได้กำชับให้ สำนักงานชลประทานที่ 1 – 17 ถือปฏิบัติและสนับสนุนงานตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการดำเนินการกำจัดวัชพืช (สิ่งกีดขวางทางน้ำ) เช่น ผักตบชวา พร้อมทั้งติดป้ายผู้รับผิดชอบการกำจัดผักตบชวา เบอร์โทรศัพท์ ไว้ที่อาคารชลประทานหรือทางน้ำชลประทานที่มีความเสี่ยงต่อการสะสมของวัชพืช เพื่อให้ประชาชนที่พบเห็นสามารถแจ้งให้ทางชลประทานดำเนินการได้อย่างรวดเร็วต่อไป

291061 4 resize

2 resize

3 resize

4 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
743070
วันนี้97
สัปดาห์นี้7628
เดือนนี้20708
รวมทั้งหมด743070
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560