วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงาน โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ทรงเสด็จทอดพระเนตรแปลงปลูกพืชเกษตรอินทรีย์และพืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ชมแปลงการเลี้ยงกบ และทรงปล่อยปลาลงในแหล่งน้ำ ก่อนเสด็จชมซุ้มจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในส่วนของงานด้านชลประทาน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี โครงการนี้ มีเนื้อที่กว่า 41 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ 22 ไร่ และพื้นที่น้ำ 18 ไร่ โดยแหล่งน้ำของโครงการ แก้มลิงได้รับจัดสรรน้ำจากคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ซึ่งโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องของการส่งเสริมให้ทหารปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ไว้รับประทานเอง และขยายผลไปสู่ประชาชนในพื้นที่ มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

220861 1

6 resize

5 resize

7 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
691936
วันนี้1074
สัปดาห์นี้2319
เดือนนี้4676
รวมทั้งหมด691936
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560