วันที่ 18 สิงหาคม 2561 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดน่าน โดยสถานการณ์ปัจจุบันไม่มีฝนตก สถานีวัดน้ำ N64 บ้านผาขวาง ก่อนเข้าตัวเมืองน่าน ระดับน้ำเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง เนื่องจากยังมีน้ำจากตอนบนมาสมทบและคาดว่าสถานการณ์น้ำจะทรงตัว ส่งผลให้ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ N1 ในเขตเทศบาลเมืองน่านทรงตัวตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นมา และมีแนวโน้มจะลดลงอีก ส่วนบริเวณที่ลุ่มต่ำในเขตอำเภอภูเพียง ซึ่งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำน่านได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่ง เนื่องจากตลิ่งฝั่งซ้ายมีระดับต่ำกว่าฝั่งขวา 0.50 เมตร ส่วนทางฝั่งขวาในเขตเทศบาลเมืองน่านได้รับผลกระทบเล็กน้อยไม่สูงมาก สำหรับการให้ความช่วยเหลือ โครงการชลประทานน่าน ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน รถบรรทุกขนาด 2-6 ตันจำนวน 7 คัน และเครื่องสูบน้ำขนาด 2 นิ้ว 4 นิ้ว 6 นิ้ว 8 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง เข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยในจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่อง โดยสถานการณ์น้ำในจังหวัดน่าน มีแนวโน้มว่าจะลดลงตามลำดับ

180861 1

2

3

4

5

5

6

7