วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายศุภชัย พินิจสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและซักซ้อม ความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย สำหรับงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มีนายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังสรุปภาพรวมปัญหาอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรการและกรอบระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งสรุปสาระสำคัญของกระบวนการ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติการจัดทำและเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP และการติดตามประเมินผล มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

140861 11 resize

2 resize

3 resize

4

5 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
702409
วันนี้82
สัปดาห์นี้3153
เดือนนี้15149
รวมทั้งหมด702409
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560