วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง มีนายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ให้การต้อนรับ มีนายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป็นผู้บรรยายสรุป จากนั้นได้ร่วมปลูกต้นไม้และปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ พร้อมทั้งพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

          ต่อมาเวลา 15.00 น. เดินทางมาเป็นประธานการประชุมติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง มีทั้งหมด 114 โครงการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 97 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ 12 โครงการ ซึ่งมี 4 โครงการ ที่อยู่ในวาระการติดตามในครั้งนี้ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สุยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่งาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอ่างเก็บน้ำแม่บอม(แม่ตุ๋ย)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งรับฟังการรายงานโครงการพัฒนา แหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินการแล้ว และจะต้องปรับปรุงซ่อมแซมอีก 7 โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการ ทั้งนี้มี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน และนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

040761 5 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
743060
วันนี้87
สัปดาห์นี้7618
เดือนนี้20698
รวมทั้งหมด743060
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560