วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 และคณะ ร่วมพิธีส่งมอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้กับสายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ณ บริเวณโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหววัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

          สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วคอหมา เป็นความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ กรมชลประทาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการใช้น้ำที่ปล่อยผ่านเขื่อนกิ่วคอหมาได้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า  จะดำเนินการตามแผนการปล่อยน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ซึ่งน้ำที่ผ่านกังหันนี้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจะปล่อยกลับสู่ลำน้ำและคลองชลประทานดังเดิม การดำเนินงานที่ผ่านมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ได้พิจารณาถึงศักยภาพของแหล่งพลังงานหมุนเวียน และให้ความสำคัญกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทานเป็นลำดับแรก ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ด้วยการนำน้ำมาผลิตไฟฟ้าก่อนระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำ ให้แก่เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ดังเดิม โดยปริมาณน้ำที่ปล่อยลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำ ไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการปนเปื้อนสารเคมี นอกจากนี้เครื่องกังหันน้ำยังช่วยเติมอากาศให้กับน้ำที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ จะช่วยให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้น เป็นการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จากนั้น ผู้อำนวยการ  สำนักงานชลประทานที่ 2 และคณะ ได้ร่วมปลูกต้นไม้ และปล่อยปลาในเขื่อนกิ่วคอหมา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

190661 10.png resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

10 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
741676
วันนี้87
สัปดาห์นี้6234
เดือนนี้19314
รวมทั้งหมด741676
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560