วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116 ณ ที่ทำการสำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง มีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการในจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้จัดกิจกรรมทำบุญทางศาสนาพระสงฆ์จำนวน 9 รูป และถวายภัตตาหารเช้า กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 51 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 20,400 ซี.ซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 32 ราย และบริจาคอวัยวะ จำนวน 32 ราย โดยมีนางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และคณะ ร่วมรับบริจาคพร้อมขอบคุณสำนักงานชลประทานที่ 2 ที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 2 ให้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานตามภารกิจกรมชลประทานให้บรรลุเป้าหมาย ช่วยขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้ง มีความพร้อมสำหรับบริการประชาชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

130661 7 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
691932
วันนี้1070
สัปดาห์นี้2315
เดือนนี้4672
รวมทั้งหมด691932
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560