วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 2 ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2561 ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้เตรียมมาตรการไว้รองรับ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทานทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือสนับสนุนให้ความช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ รวมถึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะของสำนักงานชลประทานที่ 2 และทุกโครงการในสังกัด เพื่อเชื่อมโยงและติดตามข้อมูลสภาพอากาศ น้ำฝน น้ำท่า อย่างใกล้ชิด สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ และรวดเร็ว

          สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างขนาดใหญ่ ในจังหวัดลำปาง ทั้งเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเกินกว่า ร้อยละ 50 ของความจุ ทั้งสองอ่าง ซึ่งเป็นปริมาณที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมสำหรับรองรับน้ำหลากในฤดูฝนที่จะมาถึง โดยสำนักงานชลประทานที่ 2 จะบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

180561 4 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

10 resize

11 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
741615
วันนี้26
สัปดาห์นี้6173
เดือนนี้19253
รวมทั้งหมด741615
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560