วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะ อนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2561 ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 หม่องหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน พร้อมผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการ โครงการ หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 มี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามสภาพภูมิอากาศ การจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูก และปัญหาอุปสรรคในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา รวมถึงการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและการจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูกฤดูฝนปี 2561 ทั้งนี้ ในที่ประชุม   มีมติมอบให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการใน 4 มาตรการหลัก รองรับสถานการณ์ล่วงหน้า คือ การบริหารจัดน้ำในเขื่อนต่างๆ ให้เหมาะสมและสามารถรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนได้ การชี้แจ้งทำความเข้าใจกับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำภาคกลาง การสำรวจสิ่งก่อสร้างและอุปสรรคที่กีดขวางทางน้ำรวมถึงแผนรองรับ ให้แล้วเสร็จก่อนฤดูน้ำหลาก และสำรวจเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักรเครื่องมือ เครื่องสูบน้ำและเรือให้พร้อมใช้งาน โดยร่วมกันบูรณาการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบกรณีเกิดภัย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป

030561 2 resize

2 resize

3 resize

4 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
743152
วันนี้179
สัปดาห์นี้7710
เดือนนี้20790
รวมทั้งหมด743152
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560